2020 vaktliste onsdagsrenn

For å få avviklet årets onsdagsrenn må alle stille på sin vakt eller selv bytte eller få andre til å møte på vakten.